Elektromobilność

Raport Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA)

Jak czytamy w kolejnym już raporcie PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych – „Rok 2022 w polskiej elektromobilności) „Według ACEA, przez pierwsze trzy kwartały 2022 r. w państwach członkowskich Unii Europejskiej zarejestrowano ok. 717 tys. nowych, osobowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) – o 26% więcej niż̇ w analogicznym okresie roku 2021! Swoją pozycję – jako zdecydowanie największego rynku e-mobility w Europie – umocniły Niemcy, gdzie od stycznia do września 2022 r. zarejestrowano ponad 273 tys. BEV. Kolejne miejsca (uwzględniając wyłącznie państwa członkowskie UE) zajęły Francja (141 tys.), Szwecja (58 tys.), Niderlandy (46 tys.) oraz Włochy (36 tys.). Co najmniej dwucyfrowy, procentowy wzrost sprzedaży samochodów całkowicie elektrycznych rok do roku odnotowano w każdym państwie członkowskim UE, z wyjątkiem Austrii i Włoch. Do europejskich liderów sektora e-mobility należą również Norwegia i Wielka Brytania, w których zarejestrowano odpowiednio 80 tys. i 176 tys. nowych, osobowych BEV. Uwzględniając hybrydy typu plug-in (PHEV), sprzedaż samochodów z napędem elektrycznym przez pierwsze trzy kwartały 2022 r. wyniosła ponad 1,2 mln szt. zaś wzrost rok do roku – prawie 8%. Warto podkreślić, że w 2022 r. liczba nowych rejestracji PHEV w UE spadła (o prawie 9%) po raz pierwszy od rozpoczęcia gromadzenia przez ACEA danych dotyczących takich pojazdów. Mimo to, dzięki dynamicznie rosnącemu popytowi na samochody całkowicie elektryczne, od stycznia do września rynkowy udział EV w Unii Europejskiej wyniósł 19,2% – okazał się̨być wyraźnie wyższy niż udział pojazdów z silnikami Diesla (17,1%)”. Przytoczone analizy i podsumowania 2022 r. wyraźnie pokazują, że obrany kierunek elektromobilności w Polsce nabiera tempa. Według analiz ekspertów oraz kluczowych operatorów stacji ładowania w Polsce rok 2025 będzie charakteryzował się największym wzrostem liczby nowych stacji ładowania. Śledząc obecne i przyszłe trendy WALLBOX POLSKA Sp. z o. o. realizując swoją Misję planuje aktywnie uczestniczyć w procesie dynamicznego rozwoju rynku elektromobilności w Polsce.

Rozwiń

Elektromobilność

Rozwiązania

Oferta produktowa WALLBOX POLSKA została oparta o produkty firmy Heidelberg/ Amperfied Niemcy. Oferowane produkty i rozwiązania zostały podzielone zgodnie z ich przeznaczeniem dla użytkowników domowych, biznesu i sektora publicznego. Wszystkie urządzenia Heidelberg/ Amperfied łączy zintegrowane wykrywanie prądu szczątkowego 6 mA DC zgodnie z normą IEC 62955. Wszystkie urządzenia posiadają niezbędne certyfikaty dopuszczające produkty do obrotu na terenie EU i spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa.

Amperfied Chargespot Connect Public

Największa stacja Amperfied Chargespot Connect.Public jest rozwiązaniem dedykowanym firmom i sektorowi publicznemu, który chce zarabiać na ładowaniu aut elektrycznych. Doskonale nadaje się do takich miejsc jak parkingi przy sklepach i supermarketach, parkingi przy restauracjach i hotelach oraz w przestrzeni publicznej. Może być również wykorzystana w biurowcach i innych obiektach z branży FM - Facility Management.

Autoryzacja i rozliczenia procesu ładowania samochodu odbywa się poprzez karty RFID, aplikację myAmperfied lub inną współpracującą z urządzeniem po uprzedniej integracji (operatorzy systemów ładowania obsługujący również procesy rozliczenia transakcji ładowania). Moc przyłączeniowa 22 kW umożliwiająca ładowanie w tym samym czasie dwóch samochodów z mocą 11 kW każdy. W przypadku ładowania jednego samochodu maksymalna moc ładowania to 22 kW.

Wallbox Energy Control

Użytkownicy bardziej zaawansowani lub biznesowi mogą wybrać urządzenie Wallbox Energy Control. Wraz z urządzeniem Combox Lite stanowi doskonałe rozwiązanie pozwalające na zdalny dostęp do infrastruktury ładowania oraz integrację z systemami innych operatorów stacji ładowania. Dzięki możliwości podłączenia ładowarek do domowego systemu zarządzania energią HEMS – Home Energy Management System mamy możliwość łatwego i wygodnego zarządzania procesem ładowania. W zależności od producenta, dostępne są także różne aplikacje do zarządzania ładowaniem lub monitorowania systemu naliczania opłat.

Wallbox Energy Control daje możliwość podłączenia do 16 ładowarek, a protokół Modbus RTU pozwala automatycznie zarządzać obciążeniem np. poprzez system HEMS. Z kolei Ładowarkę można zablokować z zewnątrz, aby zabezpieczyć ją przed nieuprawnionym ładowaniem (KEY SWITCH RAFI lub GEBA).

Combox Lite

Uzupełnieniem asortymentu jest urządzenie Amperfied Combox Lite, które poprzez komunikację z max. 16 urządzeniami Wallbox Energy Control daje możliwość monitorowania i analizowania procesu ładowania każdego z urządzeń. Pozwala na integrację z innymi systemami operatorów stacji ładowania.

Bieżący status ładowania i diagnostyka błędów w czasie rzeczywistym pozwala na komfortowe zarządzanie infrastrukturą ładowania z każdego miejsca. Umożliwia integrację z innymi systemami operatorów stacji ładowania i bieżącą kontrolę procesów ładowania przez internet.

Wallbox Home Eco

Użytkownicy domowi mogą skorzystać z zakupu urządzenia Heidelberg / Amperfied Wallbox Home Eco dedykowanego dla domków jednorodzinnych, garaży czy wiat samochodowych. Dzięki wysokiej klasie ochrony i solidnej, trwałej metalowej obudowie urządzenie może być umieszczone na zewnątrz. Wallbox Home Eco robi wrażenie swoją intuicyjną obsługą, łatwością montażu i kompaktowymi wymiarami.

Koszty instalacji są zredukowane do minimum dzięki wbudowanemu wyłącznikowi różnicowo-prądowemu prądu stałego. Urządzenie posiada Certyfikat TUV dając maksymalną ochronę użytkowników i instalacji i posiada standardowy kabel do ładowania zakończony gniazdem typu 2.

Wallbox Connect Home

Nowa stacja Wallbox Connect Home (premiera miała miejsce w październiku 2022 r.) jest rozwinięciem bardzo popularnej wśród użytkowników domowych stacji Wallbox Home Eco. Dzięki wbudowanemu czytnikowi RFID stacja Connect Home jest zabezpieczona przed nieuprawnionym ładowaniem. Podobnie jak powyższe stacje ładowania urządzenie jest przyjazne dla klimatu poprzez efektywne wykorzystanie energii elektrycznej. Dzięki aplikacji myAmperfied umożliwia zdalną kontrolę procesu ładowania samochodu elektrycznego.

Jest to intuicyjne i niedrogie rozwiązanie typu plug and play, które może być zarządzane z poziomu aplikacji myAmperfied dostępnej na platformach zakupowych dla systemów iOS i Android.

Kolumny i akcesoria

Kolumny do montażu urządzeń Wallbox – kolumna pojedyncza, podwójna (stal szczotkowana) oraz kolumna lite – malowanie proszkowe. Zabezpieczenia (KEY SWITCH RAFI lub GEBA), kabel 7,5 m i uchwyt na kabel jako opcjonalne akcesoria.

Elektromobilność

Programy wsparcia

Powołując się po raz kolejny na raport PSPA (Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych – „Rok 2022 w polskiej elektromobilności), którego członkiem jest WALLBOX POLSKA Sp. z o. o. mieliśmy do czynienia z programem „Mój Elektryk” który dynamizuje polski rynek elektromobilności. „Dzięki atrakcyjnym warunkom dofinansowania i objęciu wsparciem szerokiego grona beneficjentów program „Mój Elektryk” wpływa w istotny sposób na wzrost liczby rejestracji samochodów z napędem elektrycznym na polskim rynku. Wg stanu z połowy listopada 2022 r. w przypadku naboru adresowanego do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej NFOŚiGW zaakceptował wnioski obejmujące 1,3 tys. pojazdów. W ramach pozostałych naborów akceptację uzyskały wnioski na 4,9 tys. BEV. Łączna liczba 6,2 tys. BEV objętych zaakceptowanymi wnioskami stanowi ok. 10% całego parku osobowych i dostawczych samochodów całkowicie elektrycznych zarejestrowanych w Polsce”, czytamy w wyżej wspomnianym raporcie. Z kolei dyrektor PSPA Pan Maciej Mazur dodaje: „Na podstawie analiz PSPA (wg stanu z końca listopada 2022 r.) aktualnie dostępny budżet programu „Mój Elektryk” powinien wystarczyć na wsparcie kolejnych ok. 16,3 tys. samochodów zeroemisyjnych. Biorąc pod uwagę̨ prognozowany wzrost liczby rejestracji BEV na polskim rynku, pozostałe środki mogą̨ ulec wyczerpaniu nawet jeszcze w 2023 r. lub w I połowie 2024 r. W tym kontekście celowe jest podwyższenie budżetu programu NFOŚiGW lub też publiczne ogłoszenie terminu kolejnych naborów. W przeciwnym przypadku istnieje ryzyko stagnacji na rynku elektromobilności, spowodowanej oczekiwaniem potencjalnych nabywców EV na wznowienie udzielania wsparcia. Do podobnej sytuacji doszło np. w 2019 r. na Słowacji czy w roku bieżącym we Włoszech”. Po szczegóły obowiązującego programu „Mój Elektryk” odsyłamy zainteresowanych na strony www.gov.pl/web/elektromobilnosc

Rozwiń

Elektromobilność

Wszystko o ładowaniu

O ładowaniu samochodów elektrycznych napisano już wiele artykułów i zaprezentowano dużo rozwiązań i urządzeń oraz aplikacji to umożliwiających. W tej sekcji skupimy się na dynamicznym procesie ładowania kilku samochodów oraz integracji z systemami operatorów stacji ładowania. Nie zapomnimy również bezpieczeństwie i komforcie obsługi procesu ładowania. Wykorzystując urządzenia Heidelberg/ Amperfied Wallbox Energy Control możemy zbudować sieć stacji ładowania w jednym miejscu np. na parkingu podziemnym, przy hotelu czy restauracji. Wykorzystując standardowe zabezpieczenia 32 A (najczęściej stosowane i dostępne w wielu lokalizacjach) możemy zbudować sieć stacji ładowania podłączając maksymalnie 16 Wallbox Energy Control. Z praktycznego punktu widzenia (oraz efektywności procesu ładowania – zabezpieczenie 32 A) zasadnym jest budowanie sieci ładowarek Wallbox Energy Control złożonej z pięciu urządzeń co ilustruje poniższy rysunek. W zależności od stopnia naładowania podłączonych samochodów pierwsze urządzenie Wallbox Energy Control pełni rolę Mastera i steruje dynamicznie procesem ładowania dostarczając do poszczególnych ładowarek prąd o odpowiednim natężeniu. Po naładowaniu samochodu utrzymywany jest prąd na poziomie kilku A dla podtrzymania funkcji podłączonego samochodu jak np. ogrzewanie czy klimatyzacja.

Rozwiń

Przykład dynamicznego procesu ładowania z wykorzystaniem stacji
Wallbox Energy Control oraz Combox Lite.

Dostarczamy rozwiązania zarówno dla klientów biznesowych oraz indywidualnych. Preferujemy rozwiązania "load management" polegające na wykorzystaniu najnowszych trendów związanych z dynamiczną kontrolą procesu ładowania samochodów elektrycznych dla kilku Wallbox Energy Control połączonych magistralą Modbus RTU.

Szczegóły

Dynamiczne ładowanie z wykorzystaniem stacji
Wallbox Energy Control oraz Combox Lite.

Pakiet SMALL: 2x Walbox Energy Control + Combox Lite

Szczegóły Dodaj zestaw do koszyka

Pakiet MEDIUM: 3x Walbox Energy Control + Combox Lite

Szczegóły Dodaj zestaw do koszyka

Pakiet LARGE: 5x Walbox Energy Control + Combox Lite

Szczegóły Dodaj zestaw do koszyka

Aplikacja myAMPERFIED

Aplikacja myAMPERFIED umożliwia zdalną kontrolę procesu ładowania samochodu elektrycznego - dostępna na platformach zakupowych dla systemów iOS i Android. Możesz łatwo rozpocząć i zatrzymać proces ładowania oraz zmniejszyć lub zwiększyć prąd ładowania w dowolnym momencie. W czasie rzeczywistym można zobaczyć aktualne dane dotyczące ładowania oraz całkowite zużycie energii podczas ładowania pojazdu. Jednocześnie możesz autoryzować dodatkowych użytkowników i przypisać ich bezpośrednio w wallboxie poprzez RFID. Czy masz system zarządzania energią w domu? W takim razie do procesu ładowania można wykorzystać również samodzielnie wygenerowaną energię słoneczną. Prosta autoryzacja dzięki RFID. To od Ciebie zależy, kto ma dostęp do Twojego wallboxa. Karty RFID można skonfigurować, a użytkowników upoważnionych do ładowania wallboxa zdefiniować za pomocą aplikacji myAMPERFIED.