HEIDELBERG COMBOX LITE & HEIDELBERG COMBOX COMPLETE INTELIGENTNY KOKPIT DO STEROWANIA ENERGIĄ STACJI ŁADOWANIA WALLBOX

HEIDELBERG COMBOX COMPLETE

Pakiet Heidelberg Combox Complete jest rozwinięciem znanego modułu do zarządzania
i integracji Heidelberg Combox Lite.

INTELIGENTNE STEROWANIE I ŁĄCZENIE WALLBOXÓW W SIEĆ

Combox Lite komunikuje się z maksymalnie 16 Wallboxami Energy Control, łączy je w sieć i w ten sposób kontroluje statyczne i dynamiczne zarządzanie obciążeniem całej floty ładowanych pojazdów. Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie niezawodnie i skutecznie monitoruje i analizuje urządzenia Wallbox Energy Control i procesy ładowania. W każdej chwili możliwy jest również podgląd aktualnego stanu ładowania lub diagnozy błędów. Combox Lite jest jednostką sterującą, którą można zainstalować bezpośrednio w rozdzielni elektrycznej lub podrozdzielni.

INTEGRACJA OCPP 1.6

Poprzez interfejs internetowy lub system back-end uzyskuje się w każdej chwili przegląd stanu i diagnostyki oraz dostęp do procesu ładowania. Jednocześnie można centralnie dystrybuować istotne aktualizacje oprogramowania do sieci Wallbox Energy Control. Dzięki zaimplementowanemu protokołowi aplikacyjnemu OCPP 1.6 możliwe jest połączenie z różnymi dostawcami back-end w chmurze. Oznacza to, że wszędzie i przez cały czas mają Państwo zdalny dostęp do infrastruktury ładowania (na przykład za pośrednictwem aplikacji).

OPTYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 

Jeśli budynek zużywa mniej energii elektrycznej, Wallbox Energy Control automatycznie otrzymują więcej energii do ładowania podłączonych samochodów elektrycznych i odwrotnie. W tym celu Combox Lite jest połączony z back-endem poprzez OCPP 1.6. Informacja o maksymalnym prądzie ładowania jest przekazywana do Combox Lite przez sieć LAN, a następnie przekazywana do odpowiednich Wallbox Energy Control, które w danej chwili ładują pojazd elektryczny lub hybrydowy – proces dynamicznego zarządzania ładowaniem jest realizowany w najbardziej efektywny sposób.

TAK TO DZIAŁA – DYNAMICZNE ZARZĄDZANIE OBCIĄŻENIEM

Bieżące zużycie energii elektrycznej budynku mierzone jest przez załączony w zestawie miernik energii elektrycznej Janitza UMG 806, co pozwala zmierzyć ilość dostępnej mocy w danym momencie, aby dostosować moc ładowania podłączonych Wallbox Energy Control.

Jeśli zużycie energii elektrycznej w budynku spada, moc ładowania pojazdów wzrasta i odwrotnie, jeśli zużycie energii elektrycznej w budynku rośnie moc ładowania spada. 

Informacja o maksymalnym prądzie ładowania przesyłana jest do Combox Lite poprzez interfejs LAN i dystrybuowana do stacji ładowania, które aktualnie ładują pojazd.

Korzyść: uniknięcie szczytów obciążenia, a co za tym idzie wysokich kosztów przekroczenia mocy maksymalnej zainstalowanej na obiekcie.

W skład zestawu Combox Complete wchodzą:

1x Heidelberg Combox Lite – moduł sterujący

1x Janitza UMG 806 – licznik energii elektrycznej

1x Janitza 806-EC1 – moduł komunikacyjny do licznika energii elektr.

3x Janitza KUW2/40-400/1A – sondy pomiarowe